Invitatie sedinta CL 31.03.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 31 martie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii pe centrele de executie bugetara din municipiul Petrosani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/prescolar/an.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2015-2016 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială.Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război, în luna aprilie 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 900 lei în vederea
organizării unui concurs de istorie, dedicat sărbătoririi Zilei de 9 Mai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.500 lei pentru premierea reprezentanţilor comunităţii locale, păstrători de tradiţii în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 67.000 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea organizării unui eveniment dedicat sărbătoririi ,,Zilei Internaţionale a Romilor”, în luna aprilie 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11..Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 13.000 lei în vederea organizării acţiunii ,,Ziua Verde”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12..Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 600 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Economic ,,Hermes” Petroşani la proiectul educaţional ,,Verde pentru România”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13..Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei, în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroşani, a celei de-a V-a ediţii a concursului ,,Petroşani, ieri…azi”, în data de 13 aprilie 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Asociaţia ,,Doctor Clown”, Asociaţia ,,Casa Pro Urbis” Petroşani şi Asociaţia ,,Caritas” Petroşani, al evenimentului ,,Maraton de lectură-Dăruieşte o carte zâmbind”, în luna aprilie 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Naţional de Informatică,,Carmen Sylva” Petroşani, al evenimentelor organizate în cadrul proiectului,,LiceEniada”, în perioada 18-22.04.2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.800 lei în vederea susţinerii echipelor de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani, care vor participa la etapele interjudeţene ale Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi Olimpiadei Gimnaziilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de prioritizare și a punctajelor aferente pentru blocurile de locuințe din municipiul Petroșani care vor fi propuse pentru finanțare prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial- administrativă a Municipiului Petroşani, aprobat prin HCL nr.102/2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafata de 1775 mp., situat în str. M.Eminescu, nr.15-17, din domeniul public al municipiului Petrosani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către Grădiniţa cu program prelungit nr.3 Petroşani a centralelor termice pe gaz aferente celor trei grădiniţe
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Petroşani a unor bunuri , casarea acestora şi completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind casarea unor bunuri de natura obiecte de inventar care aparţin domeniului privat al Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 12,50 mp., situat în str. Constructorului, bl.1A, ap.3, către Doljescu Loredana Alina.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 4,71 mp., situat în str. 9 Mai, bl.2A, sc.7, ap.77, către Doljescu Loredana Alina.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 57 mp., situată în str. Salcâmilor, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2,54 mp., situată în str. Venus.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 186 mp., situat în strada Voievodului, nr.10.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28..Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 178 mp., situat în strada Măgurii, nr.5.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29..Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30. Situaţia privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Petroşani în anul 2015.

31.Diverse

Petroşani,25.03.2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed