Invitatie sedinta CL 29.10.2015

 

I N V I T A Ț I E

 

În temeiul dispozițiilor art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 29 octombrie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,00, având următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI:

          1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

  1. roiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri proprii al Municipiului Petroşani.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

           3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri proprii şi Subvenţii al municipiului Petroşani pe trimestrul III 2015

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

           4.Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar, respectiv scoaterea din evidenţa contabilă a unor imobilizări necorporale din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal , a organigramei şi a statului de funcţii a Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2015 – 2016” în municipiul Petroşani.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.128/2015.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 130.000 lei în vederea organizării unor manifestări  cultural – artistice în luna decembrie 2015.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre  privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator, alături de Teatrul Dramatic „I.D.Sârbu”, al  festivalului „La Mulţi Ani, România” în perioada de 28 noiembrie – 1 decembrie 2015.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator  alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca şi Asociaţia „Klavier Art” Bucureşti al Festivalului – concurs Klavier Art, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 4-6 decembrie 2015.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 55.000 lei în vederea organizării „Revelionului  Pensionarilor 2016”.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din Bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea sărbătoririi Sfintei Mari Muceniţe Varvara – Ocrotitoarea municipiului Petroşani, în data de 4 decembrie 2015.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia „Casa Pro Urbis” Petroşani a spaţiului situat în strada Avram Iancu nr.12, în suprafaţă utilă de 18 mp., pe o perioadă de 5 ani.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.2065/28.05.2014.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţa de 6,5 mp, situată în strada Nicolae Bălcescu, notată în CF nr. 64138, Petroşani, nr.cadastral 64138.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţa de 6,5 mp, situată în strada Nicolae Bălcescu, notată în CF nr. 64139, Petroşani, nr.cadastral 64139.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 12 mp situată în strada Aviatorilor, bloc 64B, scara 2, apt.15 – parter, aferentă accesului în spaţiul comercial.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei părţi din imobilul „Clădire sediu administrativ” situat în strada Constructorul nr.14.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a microbuzului marca Opel MOVANO 16+1 locuri către Direcţia de Administrarea Domeniului Public şi Privat.

Iniţiator : Primarul municipiului Petroşani

                          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

  1. Proiect de hotărâre pentru înfiinţarea Consiliului consultativ economic al municipiului Petroşani.

Iniţiator : Consilier local

                          Viorel Pascu

  1. Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul III 2015.
  1. Diverse.

Petroşani, 23.10.2010

  PRIMAR,

FLORIN TIBERIU IACOB RIDZI

Comments are closed