Invitatie sedinta CL 30.07.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 30 iulie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani cu Municipiile Vulcan şi Lupeni şi Oraşele Aninoasa, Petrila şi Uricani în vederea constituirii ASOCIAŢIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, POL DE CREŞTERE VALEA JIULUI”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul II al anului 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Schi Turism Montan Pro-Parâng a taberei ,,Promovarea turismului montan, atitudine şi respect din partea tinerilor”în perioada 01-10.08.2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia ,,Mândra” a Cabanierilor din Masivul Parâng a celei de a IX-a ediţii a Nedeii Troiţei care se va desfăşura în zona turistică Parâng în data de 15 august 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea suportării unei părţi din cheltuielile necesare deplasării la Varpalota a reprezentanţilor Municipiului Petroşani – partener în cadrul proiectului european ,,Instituţiile europene şi mediul înconjurător”, în perioada 16-21.08.2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,,Amenajare sens giratoriu intersecţie DN 66 cu strada Dealului în Municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 1.900 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Progresului, nr.8/3/13.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8. Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Parco Cavalli” a terenului în suprafaţă de 10.000 mp,notat în CF 2960 Livezeni, nr.topo 434/160/1/a/f/1/b/2/2/b/2/34/2/4/86, pe o perioadă de 5 ani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10..Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 1,32 mp., situat în str.Venus, bl.1, sc.1, ap.6, către Baluşe Eleonora Ana.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3.149 mp., situată în str. Griviţa Roşie, nr.36.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 15 mp., situată în str.Independenţei, zona Staţiei Meteo.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp., situată în str.Coasta.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzãrii terenului în suprafaţã totală de 20 mp., situat în str. 1 Decembrie 1918, garaj nr.5.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 22 mp,
situat în strada 1 Decembrie 1918.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 678 mp. situat în str. Dâlja Mare, nr.35/2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţăde 200 mp situat în str. Gheorghe Doja, nr. 23/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 105 mp situat în str. Primăverii, nr. 24.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului – spaţiu industrial, în suprafaţă de 23 mp, notat în CF nr.62168- C1 – U3 Petroşani, situat în strada Nicolae Titulescu (P.T. Nr. 9 B).
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Raport statistic privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2015.

22.Raport privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2015.
23..Diverse
Petroşani, 24 iulie 2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed