Invitatie Sedinta CL 30.05.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 30 mai 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de SC Media Press Event SRL la organizarea manifestării ,, Zilele Municipiului Petroşani”, în perioada 15-17 iunie 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul în data de 1 iunie 2018 pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,30.05.2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed