Invitatie sedinta CL 29.09.2016

In temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 29 septembrie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 43.452 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI’’ reprezentând contribuţia aferentă anului 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.500 lei în vederea organizării ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 1.000 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Saturn, bl.2, ap.102.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4..Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei unităţii locale de sprijin
la nivelul municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/17.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului cu privire la introducerea în intravilan
a unor suprafețe de teren pentru realizarea obiectivului de investiție Parc Energetic Eolian în zona Ștevia – Poienile Tăii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8..Proiect de hotărâre privind stabilirea locaţiei pentru depozitarea deşeurilor vegetale şi
a deşeurilor inerte în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9..Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii spaţiului în suprafaţă de 18 mp. notat în CF nr.60366–C1-U42 Petroşani situat în str. Avram Iancu, bl.12, nr.5 din domeniul public al municipiului Petrosani în domeniul privat al acestuia
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10169/2.08.2006, încheiat cu City Trans Impex S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art.2 al HCL nr.191/2016, privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1048/23.02.2005, încheiat cu d-na Bobeică Ramona Maria.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 165 mp. situată în str. Unirii, nr.8 A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp.situată în str.Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp.situată în str.Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 24 mp. fiecare, situate în str.Venus, zona PT2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Urgenţă Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru al Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Colegiului Economic ,,Hermes” şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Diverse

Petroşani, 23.09.2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed