INVITATIE SEDINTA CL 29.04.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 29 aprilie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de 2% pentru participarea Şcolii Gimnaziale nr. 7 din Petroşani în calitate de partener la proiectul „STOP ABANDONULUI ŞCOLAR”, Cod SMIS 57945, finanţat prin POSDRU, DMI 2.2, CPP 181 „Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul I al anului 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2015 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator, alături de Teatru Dramatic ,,I.D. Sîrbu”, al celei de a treia ediţii a manifestării ,,Festivalul vostru, al adolescenţilor !”, în perioada 8-10 mai 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 900 lei în vederea organizării unui concurs de istorie, dedicat sărbătoririi Zilei de 9 Mai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.500 lei în vederea achiziţionării a 500 mape care conţin date despre localitatea noastră.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sume de 11.500 lei, în vederea organizării unei acţiuni dedicate sărbătoririi pe 15 mai 2015, a zilei denumită generic ,,Ziua Familiei”, instituită prin HCL 58/2012.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor al Concursului Naţional de Gimnastică Aerobică ,,Cupa Parâng”- ediţia a IX-a, în perioada 22-23 mai 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 60.000 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Copilului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară ,,Carbo Gremium” şi Parohia Romano-Catolică al ,,Zilelor Culturii Maghiare”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. Nr.13/2015 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâreprivind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate, respectiv delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) Hunedoara
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor procedurale interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire a contractelor de servicii de pază şi protecţie a bunurilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului cadru de închiriere a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Petroşani, aprobat prin HCL nr.102/2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administraţia Pieţelor din Municipiul Petrosani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a păşunilor din proprietatea publică şi privată a municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării în cadrul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani a secţiei de automobilism sportiv.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Petroşani, în vederea amenajării teraselor pentru alimentaţie publică, în sezonul de vară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Petroşani a unor bunuri şi actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat
al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind casarea unor bunuri care aparţin domeniului privat al
Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 21 mp., situat în strada Oituz.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 29 mp., situat în strada Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei adresate primăriei municipiului Petroşani de către Heral Consult IPURL, lichidator judiciar al Asociaţiei Sportive ,,Club Sportiv Jiul Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Privind întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea alegerii modalităţii de organizare a activităţii de coşerit în municipiul Petroşani.
Iniţiatori : Consilieri locali
Pascu Viorel, Rus Ioan, Postolache Costel,
Grigoriu Lavinia, Nicolae Florin, Sipeţan Leodor Marcel

27.Diverse

Petroşani, 23.04.2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed