Invitatie Sedinta CL 28.12.2018

 

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 28 decembrie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12 având următorul :
P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind privind transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri de retur către S.C. SUPERCOM S.A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr.302/2015 privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale a Municipiului Petrosani, până la data de 31 decembrie 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr.192/2018 privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 27 decembrie 2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed