Invitatie Sedinta CL 28.11.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 28 noiembrie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2018-2019 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani, aprobate prin HCL nr.394/2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 79.500 lei în vederea organizării Revelionului 2019
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 63.000 lei în vederea organizării unor activităţi cultural – artistice în luna decembrie 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizaţi pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI, BLOC 3, STRADA ALEEA POPORULUI
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 19, STRADA GEN.V.MILEA .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC B, STRADA CONSTRUCTORUL.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare sens giratoriu intersecţia DN 66 cu str. Dealului municipiul Petroșani, jud. Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare planşeu grupuri sanitare grădiniţă nr.2 PP, str. Aviatorilor, nr.3, municipiul Petroşani, jud. Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare
cu energie termică de către S.C. Termoficare S.A. Petroşani pe o perioadă de 12 luni.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 şi art.3 din HCL 3/2018 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 2.250 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Dacia, nr.13, ap.2.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. pentru construire PARC ENERGETIC EOLIAN comuna Orăştioara de sus, zona ,,Comărnicel”, municipiul Petroşani zona ,,Ştevia”, ,,Poienile Tăii”, oraşul Petrila zona ,,Dobraia”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 500 mp., situată în strada Venus.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp., situată în strada Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 15 mp., situată în strada 1 Decembrie 1918, zona ,,Hermes”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 500 mp., situată în strada Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani domnului profesor Muntean Eugen Eduard.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,Parcul Regele Ferdinand I “ Parcului Pieţei Centrale din municipiul Petroşani.
Iniţiatori : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Consilier local
Vlad Alexandru Lăutaru

22.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,, Mr. Petrescu” străzii Pomilor din municipiul Petroşani.
Iniţiatori : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Consilier local Ioan Rus
Consilier local Viorel Pascu

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ,, 100 de arbori pentru 100 de ani“
Iniţiatori : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Consilier local Mihai Barbu
Consilier local Milu Vladislav

24.Diverse

Petroşani, 22 noiembrie 2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed