Invitatie sedinta CL 28.11.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 28 noiembrie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :
1.Proiect de hotărâre privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată în anul 2018, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea DADPP în administrarea a două unităţi de învăţământ a centralelor termice pe gaz, precum şi a clădirilor puncte termice.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 a HCL nr.35/2009 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea municipiului Petroşani, administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Consilier local
Marius Mihail Rad

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr.93/2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de dizolvare şi lichidare a S.C.Piatra S.A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea restricţionării traficului rutier pe strada Lunca.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara şi Spitalul de Urgenţă Petroşani pentru spaţiul situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgenţă, în suprafaţă de 35,36 mp., pe o perioadă de 1 an.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii parcelei de teren în suprafaţă de 300 mp., notată în C.F.nr.63898, nr.cadastral 63898, din domeniul privat al municipiului Petroşani în domeniul public al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind casarea unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar,din patrimoniul privat al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 144 mp. situat în strada Mihai Eminescu, nr.23/1, notat în CF nr.64960 Petroşani, nr. cadastral 64960.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 161 mp. situat în strada Micu Klein, nr.23/1, notat în CF nr.64611 Petroşani, nr. cadastral 64611.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 404 mp. situat în strada Digului, f.n., notat în CF nr.64957 Petroşani, nr. cadastral 64957.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Diverse

Petroşani, 23.11.2017

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed