Invitatie sedinta CL 28.11.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 28 noiembrie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui contract pentru depunerea deşeurilor menajere cu S.C. Pregoterm S.A. Vulcan.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 28 noiembrie 2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed