Invitație Ședință CL 28.02.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 28 februarie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 17, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe centrele de executie bugetară din municipiul Petroşani a sumelor rezultate din aplicarea standardelor de cost pe elev/preşcolar/an.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petrosani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Schi Turism Montan ,,Pro – Parâng” Petroşani a ,,Serbărilor Zăpezii 2018” şi a ,,Cupei Pro Parâng 2018” în luna martie 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune a serviciilor sociale pe anul 2018 la nivelul municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală școlară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei aflate în sold la data de 31.XII.2017, datorate şi neachitate de debitori.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun pe anul 2018, încheiat între oraşele înfrăţite Petroşani şi Várpalota.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Petroşani a investiţiei ,,Reabilitarea conductei de distribuţie OL 500 mm amplasată între bl.6 str. Păcii şi str. 9 Mai bl.2-4 Petroşani Nord” realizată în baza Contractului de finanţare nr.8728/08.06.2015 încheiat între S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. şi Ministerul Fondurilor Europene.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării mijloacelor fixe rezultate în urma implementării proiectului ,,Reabilitarea conductei de distribuţie OL 500 mm amplasată între bl.6 str. Păcii şi str. 9 Mai bl.2-4 Petroşani Nord” către S.C. ,,Apa Serv Valea Jiului’’ S.A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorităţi privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe sociale şi a unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Viceprimarul Municipiului Petroşani
Florin Nicolae

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului teren în suprafaţă de 28 mp., notat în C.F.nr.65245 Petroşani, nr.cadastral 65245, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului teren în suprafaţă de 30 mp., notat în C.F.nr.64356 Petroşani, nr.cadastral 64356, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2081/26.06.2014, încheiat cu Lasconi Victor Horaţiu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1533/27.01.2010, încheiat cu Tanaţcu Daniel.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2276/25.08.2016, încheiat cu Iordache Marius-Alexandru şi Iordache Laura-Irina.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 52 mp. , situat în str. Aviatorilor, bl.34, către S.C.Tarbău S.N.C. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 154 mp., situată în DN 66. F.N. zona Mol.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp., situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 77 mp., situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp., situată în str.1 Decembrie 1918 – zona imobil nr.111, în vederea amplasării unui panou publicitar.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp., situată în str.1 Decembrie 1918 – zona bl. 124, în vederea amplasării unui panou publicitar.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului clădire şi teren, în suprafaţă totală de 673 mp, notat în CF nr.64005 – Petroşani, nr.cadastral 64005, situat în strada Bazinului, nr.11.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 180 mp. situat în strada Unirii, nr.24 bis, notat în CF 62372, nr. cadastral 544, nr.topo 434/160/1/a/f/1/2/b
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 63 mp.situat în str. Dr. Ing. Căprar Nicolae, f.n. notat în CF 64954 Petroşani, nr. cadastral 64954.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

30.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului prof. univ. dr. ing. RADU SORIN MIHAI.
Iniţiatori : Consilieri locali
Costel Postolache
Florian Bican
31.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului doctor IVĂNESCU MIHAIL-GABRIEL.
Iniţiatori : Consilieri locali
Milu Vladislav
Mihai Barbu

32.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

33.. Diverse

Petroşani, 22.02.2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed