Invitatie sedinta CL 27.10.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 27 octombrie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local şi a Bugetului Institutiilor Publice şi Activităţilor Finanţate Integral sau Parţial din Venituri Proprii şi Subvenţii al Municipiului Petroşani pe trimestrul III 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim III 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 200 lei în vederea coorganizării alături de Consiliul Consultativ al Tinerilor din municipiul Petroşani, al evenimentului Ziua Îngerilor, în luna noiembrie 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6..Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca şi Asociaţia “Klavier Art” Bucureşti al Festivalului – concurs ,,Klavier Art”, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 2 – 4 decembrie 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 102.000 lei în vederea organizării unor activităţi cultural – artistice în luna decembrie 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 55.000 lei în vederea organizării “Revelionului Pensionarilor 2017”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de pe raza Municipiului Petroşani, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare şi selecţionare şi a punctajului maxim acordat criteriilor de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12..Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiei, tipurile de servicii sociale şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2017, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2016 – 2017” în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii zonei de agrement Rusu- Parâng în zona C de impozitare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15..Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță și reprezentare juridică pentru Dosarul nr. 677/57/2012*.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE în municipiul Petroșani,
situate în str. Aviatorilor, bl.15A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.14979/2003 încheiat cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici – Filiala Valea Jiului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind darea acordului Colegiului Naţional,,Mihai Eminescu” pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art.2 al HCL nr.226/2016 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. Timişoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 8 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 95 mp. situat în str. Aviatorilor, f.n. notat în CF 63784 Petroşani, nr. cadastral 63784.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 145 mp. situat în str. Aviatorilor, f.n. notat în CF 63784 Petroşani, nr. cadastral 63784.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Diverse

Petroşani, 21.10.2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed