Invitatie Sedinta CL 27.07.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 27 iulie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 14, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.228/2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.229/2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 26 iulie 2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed