Invitatie sedinta CL 27.05.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 27 mai 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2015 al Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cinematograf Victoria si teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitarea şi modernizarea cinematografului „VICTORIA” din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării de 2% pentru proiectul „Start-up pe piața muncii prin firma de exercițiu”, ID 151841, finanțat  prin POSDRU, AP 2, DMI 2.1, implementat de Colegiul Economic “HERMES” Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 38.000 lei necesari organizării taberei pe bază de reciprocitate în municipiul Petroşani în perioada 21-26 iulie şi deplasării elevilor la Varpalota în perioada 20-25 iulie 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.13 din H.C.L. nr. 370 / 2014 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.89/2013 privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de amplasare şi funcţionare a teraselor sezoniere în zona pietonală a municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Comments are closed