Invitatie sedinta CL 26.11.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26 noiembrie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.200 lei în vederea asigurării transportului reprezentanţilor de la Colegiul Economic ,,Hermes” Petroşani la Târgul Firmelor de Exerciţiu ,,Rivulus Dominarium”, ediţia a IX-a, ce va avea loc la Baia Mare în perioada 4-5 decembrie 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL 335/2014 privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( telescaun TS 3) zona Parâng din Municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL 363/2014 privind aprobarea preţurilor pentru transport pe cablu ( vechiul telescaun ) zona Parâng din Municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp, situat în strada Aviatorilor, notat în CF nr.64348, nr. cadastral 64348.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a două parcele de teren în suprafaţă totală de 54 mp, situat în strada Aviatorilor, garaj nr.4-5,notate în CF 61322 Petroșani, nr. cadastral 61322.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor pe anul 2014.

9.Diverse

Petroşani, 20 noiembrie 2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed