Invitatie Sedinta CL 26.10.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26 octombrie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 13, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul III 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne
al Municipiului Petroşani pe trim III 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al evenimentului sportiv ,,Run the Lift” în data de 10 noiembrie 2018
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca şi Asociaţia “Klavier Art” Bucureşti al Festivalului – concurs ,,Klavier Art”, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 14 – 16 decembrie 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea tipăririi volumului de debut ,,Ţipătul lăncii”, aparţinând autoarei Ionela Ablai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea tipăririi cărţii ,,Două oraşe-istoria vieţii mele”, aparţinând autorului Barb Petru.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării mijloacelor fixe rezultate în urma implementării proiectului ,,Extindere reţele de apă şi apă uzată Petrila – Petroşani Obiect 1 – Colector Dărăneşti Petroşani – Parc Industrial Petrila, Tronson C18 – C24, UAT Petroşani” către S.C. ,,Apa Serv Valea Jiului’’ S.A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2018-2019” în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind darea acordului Colegiului Naţional de Informatică,,Carmen Sylva” Petroşani pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind darea acordului Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp. situat în str. Aleea Poporului, bl.2, sc.1, către S.C. Bryan Impex S.R.L. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp. situată în str.Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4122 mp. situată în str.Stadionului, nr.8.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp. situată în str.Ştefan cel Mare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1637/28.12.2010 încheiat cu d-na Crişan Manuela Dana
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1370/30.10.2008 încheiat cu SC Infostar S.R.L. Petrila.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1369/30.10.2009 încheiat cu SC Infostar S.R.L. Petrila.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.289/10.08.1993 încheiat cu dl. Cinca Horia – Vasile.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.167/22.10.2013 încheiat cu d-na Bălean Adriana.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

25.Diverse

Petroşani, 22 octombrie 2018
PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed