Invitatie sedinta CL 26.09.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26.septembrie 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora  13, având următorul :În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26.septembrie 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora  13, având următorul :
P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :
1.Proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroșani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de  Urgență Petroșani;
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea prelungirii duratei contractului de folosință gratuită a terenului în suprafață de 631 mp pe care este construită Parohia Greco-Catolică Petroșani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 209/3/2004 încheiat cu Asociația ,,Hope for Life Valea Jiului” .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu Asociația Clubul Sportiv Șirineasa
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 19000 lei în vederea organizării celei de a VII-a ediție a ,,Târgului de produse tradiționale” în perioada 13-15 octombrie 2017
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 25.09. 2017
PRIMAR, FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed