Invitatie Sedinta CL 26.04.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26 aprilie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul I 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim I 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război, în luna aprilie.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.500 lei, în vederea organizării unei acţiuni dedicate sărbătoririi pe 15 mai 2018, a zilei denumită generic ,,Ziua Familiei”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani pentru anul şcolar 2018-2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractului de lucrări și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal și prelungit”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 38 mp. situat în Petroşani, str.Constructorul, nr.2, către Partidul Mişcarea Populară – Organizaţia Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului-teren în suprafaţă de 130 mp., notat în CF nr.65293 Petroşani, nr. cadastral 65293, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului construcţie ,,Clădire atelier” situat în strada 1 Mai, în suprafaţă de 463 mp., notat în C.F. nr .65306 . Petroşani, . nr.cadastral 65306-C1, din domeniul public. al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.D. pentru ,,Schimbarea destinaţiei locuinţei în spaţiu de birouri şi extindere” şi aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 14 mp. din str. Zorilor, către dl. Fofiu Dorin Mihai, proprietar al apartamentului 25, bl.2, parter.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp. situat în str. Şt. O.Iosif, bl. 2 A, sc.6, ap.71, către dl. Lefter Mitică Maricel.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp. situată în str. 9 Mai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp. situată în str. 9 Mai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1.000 mp. situată în str. Universităţii, zona Brădet.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2003/07.11.2013, încheiat cu d-na Pană Ionela Ramona.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1898/19.02.2013, încheiat cu dl. Lazăr Dumitru.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1126/05.04.2006, încheiat cu dl. Gergely Dominic.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1109/09.01.2006, încheiat cu dl.Galeş Gheorghe.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1232/22.08.2007, încheiat cu dl. Sîn Ioan.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 182 mp. situat în strada Gheorghe Lazăr, notat în CF nr.65227 Petroşani, nr. cadastral 65227.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în strada Avram Iancu, notat în CF nr.62309 Petroşani, nr. cadastral 537.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

24.Raport de deplasare la Bansko nr.5743/2018.

25..Raport de activitate pe anul 2017 al ADI ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.

26.Diverse

Petroşani, 20.04.2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed