Invitatie sedinta CL 26.01.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 26 ianuarie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Imprumuturilor Interne al Municipiului Petrosani pe anul 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani, al evenimentelor organizate în cadrul Proiectului de Parteneriat Strategic Erasmus + KA2,,Language of the photos”, în perioada 27.02-03.03.2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.600 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Serviciul Public Salvamont, al concursului ,,Cupa Parâng”- ediţia a II-a, în data de 4 februarie 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune a serviciilor sociale pe anul 2017 la nivelul municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii sociale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Petroşani a investiţiei ,,Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Petroşani – Municipiul Petroşani” realizată în baza Contractului de finanţare nr.121067/28.03.2011 încheiat între S.C. ,,Apa Serv Valea Jiului’’ S.A. şi Ministerul Fondurilor Europene.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Petroşani a investiţiei ,,Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului” realizată în baza Contractului de finanţare nr.121067/28.03.2011 încheiat între S.C. ,,Apa Serv Valea Jiului’’ S.A. şi Ministerul Fondurilor Europene.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei
în Municipiul Petrosani pentru anul 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere încheiate de către Serviciul Public Administraţia Pieţelor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de combustibil pentru autovehicule/echipamentele din dotare care deservesc Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 30 mp., situată în strada Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 103 mp., situată în strada 9 Mai, nr.28 A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 68 mp., situat în DN 66, f.n. către dl. Frandoş Adrian -Mihăiţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 80 mp. situat în strada 1 Mai, f.n. notat în CF 64714 Petroşani, nr. cadastral 64714.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1430 mp. situat în strada 1 Mai, f.n. notat în CF 64715 Petroşani, nr. cadastral 64715.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 27 mp. situat în strada Aviatorilor, garaj nr.6, notat în CF nr.61323 Petroşani, nr. cadastral 61323.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Clubul de Presă Valea Jiului” a spaţiului situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 21,85 mp.pe o perioadă de cinci ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

22.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de evaluare a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

23.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul IV 2016.
24.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe anul 2016.
25.Raport statistic privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II 2016.
26. Raport anual privind acordarea serviciilorde asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei aferente anului 2016 de către Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino” Petroşani.
27..Analiza activităţii de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare, pe anul 2016.
28.Raport de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Petroşani pe anul 2016.

29.Raport de deplasare nr.23621/2016.

30.Diverse

Petroşani,20.01.2017
PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed