Invitatie sedinta CL 26.01.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 3 februarie 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală şcolară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2017 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul al participanţilor la proiectul ,,Tradiţie şi continuitate” în data de 7 februarie 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 02 februarie 2017

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed