Invitatie sedinta CL 24.08.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 24 august 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 având următorul :

P R O I E C T  A L  O R D I N E I  D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 24 august 2015
PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed