Invitatie sedinta CL 24.03.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 24 martie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2015 al Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Colegiul Economic ,,Hermes” Petroşani al Târgului Regional al Firmelor de Exerciţiu în data de 27 martie 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de,,Asociaţia Studenţilor Basarabeni din Petroşani” al evenimentului cultural,,Festivalul Basarabiei”, în perioada 26-28.03.2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Acord de asociere cu Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 23 martie 2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed