Invitatie Sedinta CL 23.05.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 23 mai 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea folosirii gratuite a sălilor de clasă din cadul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Petroşani pentru desfăşurarea Programului ,,Şcoală după Şcoală”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind casarea unor active fixe si materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul privat al Municipiului Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 600 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Aviatorilor, bloc 52, ap.2
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 13 mp., situat în str. Şt. O.Iosif, bl.1 C, sc.1, ap.1, către S.C.General Tehnoart S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a parcelei de teren în suprafaţă de 25,00 mp., situată în Masivul Parâng, zona B, parcela B46.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2174/30.03.2015, încheiat cu dl. Miclea Mihai Alexandru.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1982/20.09.2013, încheiat cu dl. Miclea Mihai Alexandru.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.183/02.08.1993, încheiat cu dl.Danko Adalbert.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.264/10.08.1993, încheiat cu d-na Bârlida – Mucenic Olga.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui consilier local în Comisia pentru analizarea
solicitărilor de locuinţe sociale şi din fondul locativ al Municipiului Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit nr.3 Petroşani, al Şcolii Gimnaziale I.G.Duca şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14. Diverse

Petroşani, 17.05.2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed