Invitatie sedinta CL 22.06.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 22 iunie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu dispune de locuinţă pe teritoriul municipiului Petroşani, cheltuieli aferente lunilor martie 2015-mai 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cantinei de ajutor social Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.345/2007 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului şi administrarea M.A.I. prin I.P.J. Hunedoara în domeniul public al Municipiului Petroşani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani a imobilului situat în Petroşani, str. Timişoarei, nr.5.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru analizarea
solicitărilor de locuinţe sociale
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unui schimb de locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor terenuri către tineri pentru construirea de locuinţe proprietate personală.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – spaţiu industrial în suprafata de 23 mp., situat în str. N.Titulescu (P.T. Nr.9 B) din domeniul public al municipiului Petrosani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului în suprafata de 2740 mp., notat în CF nr.64246 nr. cadastral 64246, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 6,4 mp., situată în str. Avram Iancu, zona bloc nr.5A, scara 1, ap.25, în scopul amenajării unui acces nou la spaţiul comercial existent.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 3149 mp.,situat în str.Griviţa Roşie, nr.36, către S.C.Fortex Food Distribution S.R.L. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4,2 mp., situată în str. Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp., situată în str.Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a activului ,,Sala fitness-Complexul Sportiv Jiul Petroşani”, str. Lunca, nr.100.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Diverse
Petroşani,17 iunie 2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed