Invitatie sedinta CL 21.11.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 21 noiembrie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,având următorul :În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 21 noiembrie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15,având următorul :
P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  local al Municipiului Petroşani . Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi       2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii  al   Municipiului Petroșani.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani         Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Petroşani,20.11..2017

PRIMAR, FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed