Invitatie sedinta CL 21.07.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 21 iulie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului Local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani trim II 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani trim II 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licitaţie publică deschisă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 132.000 lei în vederea organizării ,, Zilelor Municipiului Petroşani” ediţia a XV-a în perioada 05.08-07.08.2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1048/23.02.2005 încheiat cu d-na Bobeică Ramona Maria.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.116/08.08.2010, încheiat cu dl. Mihăilescu Daniel -Ovidiu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.110/01.06.2011, încheiat cu S.C. Vasco Agent de Asigurare S.R.L. Petrila.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 1,95 mp., situat în str. Unirii, bl.26, sc.3, ap.1, parter, către dl. Diaconescu  Andrei Cosmin.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 19 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp. situată în str. Viitorului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4 mp. situată în str. Aleea Trandafirilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp. situată în str. 9 Mai.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru analizarea
solicitărilor de locuinţe sociale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

19.Diverse

Petroşani,15.07.2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed