Invitatie sedinta CL 21.04.2016

n temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 21 aprilie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii  al Municipiului Petrosani pe trimestrul I 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Organizația CARITAS Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială-Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la domiciuliu Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de parteneriat pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al municipiului Petroşani – Direcția de Asistenţă Socială şi Organizația CARITAS Alba Iulia – Centrul de Zi pentru copii și tineri aflaţi în dificultate  ,,Maria Stein” Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,, Sistem de Management Integrat al Deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări generate de populaţia judeţului Hunedoara”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani la Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.10617/17.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani şi S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp. situată în str. Nicolae Iorga, nr.7A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 36 mp. situat în strada Ştefan Octavian Iosif, notat în CF nr.63651, nr.cadastral 63651
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3500 mp., situat în strada Dâlja Mare, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3227 mp., situat în strada Dâlja Mare, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1462 mp., situat în strada Dâlja Mare, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1439 mp., situat în strada Dâlja Mare, f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 172 mp., situat în strada Dacia nr.53/1
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 14 mp., situat în strada Ştefan Octavian Iosif, nr.11/1
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre pentru desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia aprobată prin HCL nr.93/2016 privind aprobarea criteriilor de prioritizare și a punctajelor aferente pentru blocurile de locuințe din municipiul Petroșani care vor fi propuse pentru finanțare prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Consiliilor Consultative de Cartier în municipiul Petroşani.
Iniţiator :Consilier local:
Pascu Viorel

17.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul I 2016.

18.Diverse

Petroşani,15.04.2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed