Invitatie sedinta CL 21.01.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 21 ianuarie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 , având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâreprivind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii : ,, Lucrări de construcţii puncte, centrale şi reţele termice pe gaze naturale pentru 4 (patru) licee şi 7 (şapte) şcoli gimnaziale din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii : ,, Alimentare cu gaze naturale a obiectivelor Şcoala Gimnazială nr.2, Grădiniţa nr.2, Cantina Socială şi Punct de colectare deşeuri din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “ Reabilitare termică Şcoala Gimnazială I.G.Duca, nr.1, din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “ Reabilitare termică Şcoala Gimnazială Avram Stanca, nr.4, din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “ Reabilitare termică Şcoala Gimnazială nr.7, din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Reabilitare strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, între km 128+390 – km 130+290 (DN66), în lungime de 1900 m”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre pentru completarea art.15 alin.4 al HCL nr.304/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Petroşani pentru anul 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Petroşani şi Crucea Roşie Română-Subfiliala Petroşani pentru realizarea unor acţiuni comune în anul 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,18.01.2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed