Invitatie sedinta CL 20.05.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 20 mai 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cinematograf Victoria si teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitarea şi modernizarea cinematografului „VICTORIA” din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 19 mai 2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed