Invitație Ședință CL 20.03.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 20 martie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2017-2018 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Bansko – Bulgaria, în perioada 22-25.03.2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,16.03.2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed