Invitatie Sedinta CL 19.12.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 19 decembrie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E ZI:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul IV 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne
al Municipiului Petroşani pe trim IV 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei pentru
premierea d-lui Iancu Avram – Marius
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea achiziţionării volumului ,,Români pentru cauza naţională. Vederi din Valea Jiului” îngrijit de scriitorul Marian Boboc.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Petroşani pentru anul şcolar 2019-2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată în anul 2019, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei delegării gestiunii directe a serviciului de salubrizare către Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat până la data de 31.12.2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor din municipiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.22024/2013 încheiat cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ,,Băniceana”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4251/2005 încheiat cu Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest Timiş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. pentru construire PARC ENERGETIC EOLIAN comuna Orăştioara de sus, zona ,,Comărnicel”, Municipiul Petroşani zona ,,Ştevia”, ,,Poienile Tăii”, oraşul Petrila zona ,,Dobraia”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei Plan Urbanistic General ( P.U.G.) al municipiului Petroşani şi al localităţilor componente : Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peştera şi Slătinioara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18.Proiect de hotărâre pentru aprobarea măsurilor propuse de către Comisia pentru Parâng.
Iniţiatori :
Viorel Pascu
Valeriu Butulescu
Claudiu Lucian Cornea

19.Diverse

Petroşani, 12 decembrie 2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed