Invitatie sedinta CL 19.10.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 19 octombrie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 19 octombrie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  local al Municipiului Petroşani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice  și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii  al   Municipiului Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică de către S.C. Termoficare S.A. Petroşani pe o perioadă de 12 luni.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC66A: Petroșani-Dâlja Mică-Dâlja Mare, L=5245 m, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare drum comunal DC66A: Petroșani- Dâlja Mică-Dâlja Mare,L=5245 m, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara “.Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi       6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din  bugetul local a sumei de 900 lei în vederea  sprijinirii Şcolii Gimnaziale ,,I.G.Duca” pentru realizarea proiectului ,,Who Cares About Me ? ” în parteneriat cu Organizaţia Caritas.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani            Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 18.10.2017

PRIMAR,

FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed