Invitatie sedinta CL 19.09.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 18 septembrie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :  În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 18 septembrie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :                P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea  sărbătoririi ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 12.000 lei în vederea organizării Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, în luna octombrie 2017.     Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 250 mp., notat în Cartea Funciară 65044 Petroşani, nr. cad.65044, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 40 mp., notat în Cartea Funciară 65045 Petroşani, nr. cad.65045, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 120 mp., notat în Cartea Funciară 65051 Petroşani, nr. cad.65051, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani          Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 11 mp. situată în str. Independenţei.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp. situată în str. Ştefan cel Mare, C.F. nr.65007, nr. cadastral 65007.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 26 mp. situată în str. Ştefan cel Mare, C.F. nr.65006, nr. cadastral 65006.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp. situată în str.  Independenţei, zona bl. 11 A.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 238 mp. situat în strada Vasile Alecsandri, nr.7/1, notat în C.F. nr.64730, nr. cadastral 64730.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul  de Administraţie al Colegiului Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva”, Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” şi  Şcolii Gimnaziale I.G.Duca Petroşani
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani        Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 13..Diverse

   Petroşani, 13.09.2017

   PRIMAR,     FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed