Invitatie sedinta CL 18.02.2016

In temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 18 februarie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 16,30 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. a conductei de aducţiune Jupâneasa-incinta Minei Petrila pentru o perioadă de 6 luni.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 18 februarie 2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed