Invitatie sedinta CL 17.12.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 17 decembrie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul IV al anului 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea cuantumului indemnizaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii ,,Salvamont Petroşani”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei ,,Plan Urbanistic General” (P.U.G.) al municipiului Petroşani şi al localităţilor componente: Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peştera şi Slătinioara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 23 mp. situată în str. Nicolae Titulescu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei pătţi în suprafaţă de 280 mp. din activul ,,Clădire sediu administrativ”, situat în str. Constructorul, nr.14.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Diverse

Petroşani, 11 decembrie 2015
PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed