Invitatie Sedinta CL 17.10.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 17 octombrie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind reglementarea funcţionării Târgului săptămânal de produse industriale noi şi second – hand din incinta stadionului Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,Şerban Ionescu” cinematografului ,,Victoria” din municipiul Petroşani.
Iniţiatori : Primarul Municipiului Petroşani,
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Consilier local,
Mihai Barbu

Petroşani, 15 octombrie 2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB

Comments are closed