Invitatie sedinta CL 17.09.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 17 septembrie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T  A L  O R D I N E I  D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani şi al serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind transformarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani în Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani, aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani,
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării fără plată de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a microbuzului marca Opel Movano 16+1 locuri.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a microbuzului marca Opel Movano 16+1 locuri către C.E.B. Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 15.000 lei în vederea organizării celei de a V-a ediţii a ,,Târgului de produse tradiţionale”, în luna octombrie 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
8.Proiect de hotărâre pentru stabilirea destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Hunedoara.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către A.D.I. „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”,a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918, bl.67, parter, în suprafaţă de 21,90 mp., pe o perioadă de 5 ani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunările Generale ale A.D.I.„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” şi A.D.I. Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12 .Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp., situată în str. Anghel Saligny.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13..Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1,00 mp., situată în Masivul Parâng, str. Bujorului, în vederea amplasării unui stâlp.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 2, PP ( program prelungit), din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15..Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 2, PN ( program normal), din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 3, din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal și prelungit” finanțat prin Programul național de dezvoltare locală, Subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”,Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
18.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani doamnei ŞODOLESCU PETRONELA.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
19.Diverse

Petroşani, 11 septembrie 2015
PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed