Invitatie sedinta CL 16.03.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 16 martie 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 11,30 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu T.V.A. 19% și a finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC66A: Petroșani-Dîlja Mică-Dîlja Mare”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,, Reabilitare strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, între km 130+290-km 131+750 (DN66)”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 15 martie 2017

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed