Invitație Ședință CL 16.01.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 16 ianuarie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

           P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2018.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

                            Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului / taxei pe clădiri ,  a impozitului / taxei pe teren şi a taxei de salubrizare.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

                            Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 3.Proiect de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr.302/2015 privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale a Municipiului Petrosani până la data de 1 decembrie 2018.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

                            Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

 4.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al HCL nr.330/2015 pentru modificarea cuantumului indemnizaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii ,,Salvamont Petroşani”.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani

                            Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

  Petroşani, 15.01.2018

 PRIMAR,

 FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed