Invitatie sedinta CL 15.06.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 15 iunie 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei făcute de Heral Consult IPURL, lichidator judiciar al Asociaţiei Club Sportiv Jiul Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, în municipiul Petroşani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 15 iunie 2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed