Invitatie Sedinta CL 14.08.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 14 august 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr.144/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administraţia Pieţelor din Municipiul Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului-teren în suprafaţă de 200 mp. notat în CF 65378 Petroşani, nr. cad. 65378, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului-teren în suprafaţă de 813 mp. notat în CF 65438 Petroşani, nr. cad. 65438, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 36 mp. situată în str. Aviatorilor, Piaţa Agroalimentară Dacia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp. situată în str.General Dragalina.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 174 mp. situat în strada Progresului, f.n., notat în CF nr.65369 Petroşani, nr. cadastral 65369.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11. Diverse

Petroşani, 8 august 2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed