Invitatie sedinta CL 14.07.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de   14 iulie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora  15 având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui contract de folosinţă cu titlu gratuit cu judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara.
.Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte pentru depunerea deşeurilor menajere cu S.C. SALUBRITATE S.A. DEVA şi S.C. SACOMET S.A
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr.5/2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul  local a sumei de 1.080 lei în vederea asigurării cheltuielilor legate de transportul cu telescaunul din Masivul Parâng a grupului de sportivi din Varpalota, Ungaria, în perioada 25 – 29 iulie 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 13 iulie  2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed