Invitație Ședință CL 14.02.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 14 februarie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2018
şi estimări pe anii 2019-2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea participării Primăriei municipiului Petroşani şi a Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de AS Bike & Run Petroşani la ediţia a V-a a concursului ,,Parângul Night Challenge” în data de 17 februarie 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de selecție a partenerului în vederea funcționării în condiții optime a cinematografului ”Victoria” din municipiul Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 09.02.2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed