Invitatie sedinta CL 13.05.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 13 mai 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 13,30, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Acordului de asociere incheiat cu Asociaţia “Petro Aqua” aprobat prin HCL nr.239/2014.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Petroşani ediţia a-XIV-a în perioada 29 – 31.05.2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1000 lei în vederea participării Consiliului local în calitate de co-organizator a Cupei UNIVERSITAS “Liceele Văii Jiului la Universitatea din Petroşani”
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 27 mp, respectiv 20 mp situate în strada Nicolae Bălcescu f.n.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 12 mai2015

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed