Invitatie sedinta CL 12.08.2015

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 12 august 2015, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul cu ocazia Nedeii Troiţei care se va desfăşura în zona turistică Parâng în data de 15.08.2015.
Iniţiatori : Consilieri locali
Niţă Dorina Veronica, Butulescu Valeriu, Drăgoescu Petru, Cornea Claudiu, Mârza Florin, Blag Daniel, Durbacă Eusebiu

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator al celei de a VI-a ediţii a Congresului Internaţional Balcanic Minier BALKANMINE 2015, ce va avea loc în perioada 20-23 septembrie 2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi
Petroşani, 11 august 2015
PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed