Invitatie sedinta CL 12.04.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 12 aprilie 2017 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 13 , având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică” propus pentru finanțare prin POR 2014-2020, AP 5, Prioritatea de investiții 5.1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 10.04.2017

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed