Invitatie sedinta CL 12.02.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 12 februarie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12, având următorul :
P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani .
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei în vederea coorganizării celei de a III-a ediţii a competiţiei ,,Parângul Night Challenge” alături de A.S.Bike & Run Petroşani, în februarie 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Petro-Aqua şi Asociaţia Casa Pro-Urbis al evenimentului dedicat ,,Zilei Brâncuşi”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 800 lei în vederea susţinerii activităţilor organizate de Consiliul Consultativ al Tinerilor din municipiul Petroşani, în anul 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.304/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Petroşani pentru anul 2016.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Bunicii Văii Jiului” a parterului imobilului situat în str. Aviatorilor, nr.30 A, în suprafaţă de 991 mp. şi a terenului aferent în suprafaţă totală de 2999 mp.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de dotări pentru Grădinița cu program normal și prelungit – I.G. Duca Petroșani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani, 11 februarie 2016
PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed