Invitatie sedinta CL 11.05.2017

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de  11 mai 2017, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15 , având următorul :

P R O I E C T   A L  O R D I N E I   D E  Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului ”Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității  (DLRC) în Municipiul Petroșani” pentru finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)  Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiții 9.vi, Obiectivul specific 5.1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 al HCL nr.98/2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroşani,11  mai 2017

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed