Invitatie sedinta CL 11.04.2016

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 11 aprilie 2016, în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 11, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a anexelor acestora pentru Bugetul General Consolidat al Municipiului Petrosani, la data de 31.12.2015.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Prezentarea Raportului de control nr.3471/295/26.02.2016 şi a Deciziei nr.27/25.03.2016 emisă de către directorul camerei de conturi Hunedoara.

Petroşani, 8 aprilie 2016

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed