Invitatie Sedinta CL 10.07.2018

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ce va avea loc în data de 10 iulie 2018 în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 15, având următorul :

P R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.500 lei în vederea organizării evenimentului ,,Nedeia Troiţei” ce se va desfăşura în zona turistică Parâng în luna august 2018 şi scutirea participanţilor de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei pentru premierea elevei Corici Iulia Ştefania şi a profesorilor Lepăduş Adriana, Humel Elena şi Nechita Marius.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2541/19.03.2018 încheiat cu d-na Nicoară Floarea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1097/05.12.2005 încheiat cu dl.Dobai Csaba şi d-na Dobai Margareta Ilona.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2539/19.03.2018 încheiat cu d-na Teşcan Viorica.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr.2542/02.04.2018 şi nr.2562/26.06.2018 încheiate cu d-na Iszlai Maria -Magdolna..
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.689/26.05.1997 încheiat cu d-na Golgoţiu Gabriela.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1571/29.04.2010 încheiat cu dl.Popoviciu Marcel – Horia.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1426/04.03.2009 încheiat cu dl. Costache Aurel.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.191/02.08.1993 încheiat cu dl. Petruş Nicolae.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1180/06.03.2007 încheiat cu SC Amos Divers SRL.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.986/18.12.2002 încheiat cu dl.Mingyart Pavel – Adrian.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1568/22.04.2010 încheiat cu dl. Rădoi Nicolae.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1673A/07.06.2011 încheiat cu SC Electroutil Aliser SRL.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

15 .Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1671/31.03.2011, încheiat cu dl. Cudalb Mihai – Lucian..
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului construcţie ,,Clădire atelier” şi teren situate în strada 1 Mai, notate în C.F. nr .65306 Petroşani, nr.cadastral 65306-C1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3068 mp.situat în Petroşani, str. Dîlja Mare – fn, notat în CF 65222 Petroşani, nr. cadastral 65222.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

18 .Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor ,,Excelsior” pentru promovarea imaginii culturale a municipiului Petroşani.
Iniţiatori : consilieri locali
Iliaş Nicolae, Dorina Niţă
Lavinia Grigoriu, Marius Rad

19.Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui consilier local în Comisia de validare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

20. Diverse

Petroşani, 04.07. 2018

PRIMAR,
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI

Comments are closed